یک سالگی دولت ترامپ و تاثیر آن بر سیاست و امنیت افغانستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

یک سالگی دولت ترامپ و تاثیر آن بر سیاست و امنیت افغانستان

استراتژی جدید دولت آمریکا برای جنگ افغانستان، ابتکار عملی است که از نظر دولت افغانستان اهمیت زیادی دارد؛ افزایش کمک‌های نظامی به کابل. در این مدت فشار نظامی بر گروه‌های شورشی در افغانستان افزایش یافته و به موازات آن، افغانستان سالی خونین‌تر را پشت سر گذاشته است. حمایت آمریکا از سیاست دولت افغانستان در قبال همسایگان این کشور موقعیت کابل را در برابر اسلام‌آباد تقویت کرده است.

اسماعیل شهامت، خبرنگار ما در کابل نگاهی انداخته به تاثیرات یک سال ریاست جمهوری آقای ترامپ بر سیاست و امنیت افغانستان.