برف سنگین، چالش امروز مردم مسکو
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

برف سنگین، چالش امروز مردم مسکو

مردم مسکو امروز علاوه بر چالش‌های معمول یک پایتخت با چالش دیگری هم برای رسیدن به کار و مدرسه روبرو بودند و آن برف سنگینی است که سراسر شهر را سفیدپوش کرده. دیروز بیش از ۴۰ سانتی‌متر در مسکو برف بارید، حدود نیمی از میانگین ماهانهِ این شهر! تعداد تصادف‌های خیابانی به مراتب بیشتر از روزهای عادی بود. گزارشی ببینید از مسعود صابری.