فستیوال موسیقی با سازهای یخی در نروژ
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

فستیوال موسیقی با سازهای یخی در نروژ

فستیوال یخ قرار نبود در روستای فینسه "finse" برگزار شود؛ آنچه ترتیب دهندگان را به این روستا کشاند، دمای زیر صفر آن در زمستان بود چون فقط در چنین سرمایی می توان از وجود یخ کافی با کیفیت لازم برای ساختن سازهای یخی جشنواره مطمئن بود. جشنواره‌ای که در پایان کار، اثری از سازهایش باقی نمی‌ماند! نازنین جاوید گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط