آیا باروری ابرها مشکل خشکسالی ابران را برطرف می‌کند؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آیا باروری ابرها مشکل خشکسالی ایران را برطرف می‌کند؟

در کشوری که خشکسالی سال به سال به مشکلی جدی‌تر تبدیل می‌شود و بی‌آبی معضلی روزمره است، نگاه به آسمان دوخته شده. اگر طبیعت با بشر سر سازگاری ندارد، شاید بشود، ابرها را به زور به بارش مجبور کرد. روشی به نام باروری ابرها. این شیوه- که البته دهه‌ها قدمت دارد و بسیاری از کشورها دراطراف ایران از آن بهره می‌گیرند،- مورد اتفاق همه طرفها نیست. مثلا رییس سازمان هواشناسی ایران گفته، بارورسازی ابرها، مشکل بحران آب کشور را حل نمی‌کند و حتی می‌تواند خطرناک هم باشد! همزمان، معاون پارلمانی سپاه گفته، این ارگان، تجهیزات مورد نیازبرای بارور کردن ابرها را خریداری ونصب کرده. آیا در دراز مدت می‌توان روی بارور کردن ابرها، به عنوان یک شیوه مبارزه با خشکسالی حساب کرد؟ گزارشی از مجید خیامدار در این باره.