با "ارتش زیبارویان "کره شمالی آشنا شوید
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

با "ارتش زیبارویان "کره شمالی آشنا شوید

آن‌ها می‌خواهند با لبخندشان دل دشمن را به دست بیاورند. داستان را از زبان یکی از آن‌ها که به کره جنوبی گریخته است بشنوید.

موضوعات مرتبط