تسلیحات پیشرفته روسیه در جنگ روانی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تسلیحات پیشرفته روسیه در جنگ روانی

یکی از اولین کارهای ولادیمیر پوتین بعد از به قدرت رسیدن، حدود ۱۸ سال پیش، این بود که کانال‌های تلویزیونی با نفوذ را تحت کنترل دولت دربیاورد. از آن زمان تا کنون، آمریکا مسکو را متهم کرده که جنگ اطلاعات را به خارج از مرزهایش برده - واشنگتن می‌گوید روسیه عده‌ای را به عنوان «ترول» یا آزاردهندگان اینترنتی به کار گرفته تا افکار عمومی را از طریق شبکه‌های اجتماعی تحت تاثیر قرار دهد. سارا رینزفورد، درگزارشی به مناسبت نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری روسیه، نگاهی انداخته به اینکه ولایمیر پوتین چگونه از اطلاعات به عنوان سلاح استفاده می‌کند.