تضعیف برجام چه تاثیری بر روابط اقتصادی ایران و فرانسه دارد؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تضعیف برجام چه تاثیری بر روابط اقتصادی ایران و فرانسه دارد؟

فرانسه یکی از سرسخت‌ترین مذاکره کننده‌های توافق هسته‌ای بود، اما بعد از اجرای برجام، پاریس یکی از اولین ایستگاه‌های مقام‌های ایرانی و ایران هم مقصد اصلی صادرات فرانسوی. یکی از بزرگترین قراردادهای اقتصادی بعد از برجام، با شرکت توتال فرانسه بسته شد. به رغم رونق رابطه اقتصادی ایران و فرانسه، پاریس بار دیگر نوک حمله انتقاد از تهران شده. اگر برجام، پابرجا نماند، چه میزان تجارت و سرمایه‌گذاری بین ایران و فرانسه به خطر می‌افتد؟ امیر پایور گزارش می‌دهد.