ابقای وزرای کار و راه کابینه روحانی در مجلس پس از استیضاح
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ابقای وزرای کار و راه کابینه روحانی در مجلس پس از استیضاح

در ایران، عباس آخوندی، وزیر راه و علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باقی ماندند. نمایندگان مجلس با اختلاف تنها دو رای با استیضاح علی ربیعی مخالفت کردند و به او رای اعتماد دادند اما به نسبت آقای آخوندی رای بیشتری آورد. دلیل استیضاح آقای ربیعی، آنچه بعضی نمایندگان «ورشکستگی سازمان تامین اجتماعی»، «بیمه نبودن هواپیمای شرکت آسمان که در ارتفاعات دنا سقوط کرد»، «بی توجهی به اشتغال» و «حادثه نفتکش سانچی» بیان شده بود. باران عباسی گزارش می‌دهد.