هزاران ذره پلاستیک در بطری‌های آب آشامیدنی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هزاران ذره پلاستیک در بطری‌های آب آشامیدنی

پژوهشگران در بطری‌های آب آشامیدنی، ذرات ریز پلاستیک پیدا کرده‌اند. ۲۵۰ بطری آب از یازده شرکت مشهور جهان در این تحقیق، آزمایش شدند. در بیشتر آن‌ها صدها و حتی هزاران ذره پلاستیک پیدا شد. کارشناسان سلامت غذا می‌گویند این میزان پلاستیک در آب برای بدن خطرناک نیست، اما خواستار انجام تحقیقات بیشتر شده‌اند. گزارش دیوید شوکمن را ببینید.

موضوعات مرتبط