شکایت بی‌بی‌سی از ایران به سازمان ملل
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شکایت بی‌بی‌سی از ایران به سازمان ملل

این هفته هیئتی از طرف بی‌بی‌سی به مقر سازمان ملل متحد در ژنو رفتند و با شرکت در کنفرانس‌های خبری و نشست‌های مختلف، درباره جزئیات آزار و اذیت‌های کارکنان بی‌بی‌سی و خانواده‌شان از سوی حکومت ایران صحبت کردند. پنج‌شنبه عصر هم نشستی با حضور مدیر بخش جهانی بی‌بی‌سی برگزار شد. آناهیتا شمس گزارش می‌دهد.