هفته مد تاجیکستان با حضور فرانسه و ایتالیا
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هفته مد تاجیکستان با حضور فرانسه و ایتالیا

برای اولین بار تاجیکستان هفته مد برگزار کرد. طراحان از کشورهای مختلف از جمله فرانسه و ایتالیا کارهای بهاره و تابستانه خود را به نمایش گذاشتند. طراحان تاجیک هم امیدوارند بتوانند در هفته‌های بین‌المللی مد حضور پیدا کنند. سهراب ضیا از دوشنبه گزارش می‌دهد.