نگاه ایرانی تبارهای روسیه به انتخابات
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دم و نفس روس های ایرانی تبار در مسکو

در دوران اتحاد جماهیر شوروی، ده‌ها هزار ایرانی که آنجا را آرمان‌شهر خود می‌دانستند، به این کشور مهاجرت کردند. در دوران سلطۀ استالین صدها نفر از آنها اعدام شدند. دیگران ماندند و روس شدند. در انتخابات ریاست جمهوری روز یکشنبه عده‌ای از آنها هم پای صندوق‌های رای می‌روند. به همین مناسبت، داریوش رجبیان که این هفته از زوایای مختلف این انتخابات را بررسی کرده، این‌بار از آنها سراغ گرفت.

موضوعات مرتبط