جشنواره کینگ مینگ در چین جشنواره رنگ و گل و شکوفه
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جشنواره کینگ مینگ در چین جشنواره رنگ و گل و شکوفه

در چین امروز جشنواره سه روزه کینگ مینگ به پایان می‌رسد. جشنواره‌ای رنگارنگ پر از گل و شکوفه. بسیاری از مردم چین سعی کردند در این آخر هفته سری به یکی از پارک‌های برگزارکننده بزنند. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط