مینیاتوری از غذاهای ترکیه
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مینیاتوری از غذاهای ترکیه

وقتی فکر غذاهای ترکیه‌ای می‌کنیم معمولا کباب ترکی و باقلوا به ذهن میاد. یک زوج تصمیم گرفته‌اند این غذاها را به شکل متفاوتی درست کنند. مزه همان مزه است. فقط سیر نمی‌شوید. گزارش تیم المن را ببینید.

موضوعات مرتبط