دختر زنبوردار در ولایت بلخ
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دختر زنبوردار در ولایت بلخ

در افغانستان نگهداری و پرورش زنبور عسل در سال‌های گذشته رشد چشم گیری داشته. در ولایت بلخ در شمال کشور، یک دختر نوجوان افغان توانسته در محیط سنتی محله‌اش یک زنبورداری کوچک ایجاد کند.عالیه رجایی از کابل گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط