آزمایشگاه شناور؛ تحقیق درباره گونه‌های ماهی‌ها، وضع بستر دریا و آلودگی سواحل
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آزمایشگاه شناور؛ تحقیق درباره گونه‌های ماهی‌ها، وضع بستر دریا و آلودگی سواحل

وضعیت دریاهایی که بریتانیا را احاطه کرده‌اند، تاکنون با چنین اشتیاق کمتر بررسی شده است. در حالی که جنگ بزرگ علیه پلاستیک ادامه دارد، بی‌بی‌سی در موقعیتی نادر وارد یکی از کشتی‌های تحقیقاتی دولتی شده است. این کشتی یک آزمایشگاه شناور است که در آن، در مورد همه چیز از گونه‌های مختلف ماهی‌ها و وضعیت بستر دریا گرفته تا میزان آلودگی سواحل بررسی می‌شود. ریچارد وستکات، به ساحل شرقی انگلستان رفته و نگاهی انداخته به این موضوع.

موضوعات مرتبط