#شما؛ چرا پیراهن تیم ملی فوتبال ایران جنجالی شد؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

#شما؛ چرا پیراهن تیم ملی فوتبال ایران جنجالی شد؟

دو ماه مانده تا مسابقات جام جهانی، جنجال و ابهام درباره طراحی لباس تیم ملی فوتبال ایران همچنان ادامه دارد. چرا پیراهن تیم ملی جنجالی شد؟