جانشین کاسترو آغاز به کار می‌کند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جانشین کاسترو آغاز به کار می‌کند

مجمع ملی کوبا، میگل دایاز کانل را به عنوان تنها نامزد ریاست جمهوری کوبا تعیین کرد. امروز قرار است در رای گیری نهایی مجمع ملی، او رسما جایگزین رائول کاسترو شود. پایان حدود ۶۰سال ریاست کاستروها بر این جزیره. هادی نیلی، خبرنگار ما در واشنگتن گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط