تخلیه مناطق تحت کنترل مخالفان در سوریه
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تخلیه مناطق تحت کنترل مخالفان در سوریه

تلویزیون دولتی سوریه می‌گوید صدها نفر از مخالفان دولت و خانواده‌هایشان تخلیه شهر الضمیر در شرق دمشق را آغاز کرده‌اند. پس از توافق با دولت، انتظار می‌رود حدود ۵ هزار نفر این منطفه را ترک کنند. در همین حال رسانه‌های طرفدار دولت می‌گویند به شورشیان ۴۸ ساعت فرصت داده شده تا برای ترک یرموک در جنوب دمشق، توافق کنند. مریم افشنگ گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط