گزارش خبرنگار بی‌بی‌سی فارسی از قصه یک عشق در کاله فرانسه
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گزارش خبرنگار بی‌بی‌سی فارسی از قصه یک عشق در کاله فرانسه

یک سال و نیم پس از تخلیه اردوگاه کاله فرانسه، هنوز نزدیک به هزار پناهجو بدون سرپناه در آن جا و همچنین در شهر بندری دانکرک زندگی می‌کنند. در آخرین گزارش سازمان ملل وضعیت این پناهجویان غیرانسانی توصیف شده است. عاصفه برات، خبرنگار بی‌بی‌سی فارسی، که پیشتر به کاله سفر کرده بود و با وضعیت پناهجویان از نزدیک آشنایی دارد، این بار به جنبه‌های دیگری از زندگی این پناهجویان نگاهی داشته است.

موضوعات مرتبط