سیاست ارزی و سردرگمی تولیدکنندگان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سیاست ارزی و سردرگمی تولیدکنندگان

در ایران، بعضی واردکنندگان می‌گویند هنوز هیچ ارزی با قیمت جدید دریافت نکرده‌اند. بعضی تولیدکنندگان هم می‌گویند به خاطر مشکل ارز در قیمت گذاری کالاهایشان سردرگم‌اند. این درحالی است که رئیس جمهوری ایران دیروز گفته بود واردکننده و صادرکننده کالا، باید خیالشان راحت باشد. همزمان امروز نمایندگان مجلس از توضیح وزیر اقتصاد درباره بحران ارزی قانع نشدند. امیر پایور گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط