گفتگو با جیسون رضاییان درباره پیامدهای خروج احتمالی آمریکا از برجام
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گفتگو با جیسون رضاییان در مورد رابطه برجام با زندانیان «آمریکایی» در ایران

محمد جواد ظریف مصاحبه‌ای با شبکه سی بی اس آمریکا داشته که در آن درباره عواقب خروج از برجام برای آمریکا هشدارهایی داده. اول اینکه گفته چنانچه امریکا از برجام خارج شود ایران با سرعت بیشتری غنی سازی را از سر می‌گیرد. همچنین گفته اگر امریکا از برجام خارج شود، گفت‌وگوهای جاری درباره وضعیت آمریکایی‌های زندانی در ایران هم تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. مصاحبه با جیسون رضاییان دراینباره.