تلاش تاجیکستان برای ثبت جهانی "اسب تاجیکی"
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تلاش تاجیکستان برای ثبت جهانی "اسب تاجیکی"

تاجیکستان می‌خواهد نژاد تازه "اسب تاجیکی" را به ثبت جهانی برساند. این نژاد جدید، محصول زحمت چندین ساله پرورش‌دهندگان اسب است که توانسته‌اند از اسب‌های محلی، انگلیسی و عربی به وجود آورند. اکنون ۱۰ سال است که کار پرورش و اصلاح این نژادِ اسب در تاجیکستان ادامه‌ دارد. خبرنگارمان سهراب ضیا پای صحبت یک پرورش‌دهنده اسب نشسته که خالق نژاد جدید موسوم به "اسب تاجیکی" است.

موضوعات مرتبط