دانشگاه ساکس: تماشای فوتبال موجب ناراحتی می‌شود نه شادی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دانشگاه ساکس: تماشای فوتبال موجب ناراحتی می‌شود نه شادی

فوتبال بدون ابراز احساسات تماشاگران بی معنی است. چه شادی از به ثمر رسیدن گل باشد، چه ناراحتی از باخت و چه تلخی سقوط به دسته پایین‌تر. حالا پژوهشگران دانشگاه ساسکس در انگلستان می‌گویند فوتبال بیشتر از این که ما را خوشحال کند، ناراحتمان می‌کند. به گفته آنها میزان ناراحتی ناشی از شکست، دو برابر شادی پیروزی است. گزارش گراهام ساچل را از ساندرلند ببینید؛ شهری که تیمش فصل پیش از لیگ برتر سقوط کرد و این فصل هم وضعش تعریفی نداشت.

موضوعات مرتبط