روایت خانواده قربانیان حمله دیروز کابل
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

روایت خانواده قربانیان حمله دیروز کابل

شمار قربانیان انفجار انتحاری دیروز در کابل دست‌کم به هفتاد نفر رسیده. ولی این حادثه خونبار فقط به دلیل تلفات بالای غیر نظامیان از جمله کودکان جلب توجه نکرده. قربانیان عمدتا هزاره بودند، اقلیتی قومی و مذهبی که در پانزده سال اخیر از فرآیندهایی مثل انتخابات استقبال کرده‌اند و مشارکت سیاسی در بین آنها بالاست. دیروز صف آنها در برابر یک مرکز صدور شناسنامه تار و مار شد. داشتن شناسنامه برای ثبت نام در انتخابات مجلس الزامی است. از این رو این انفجار، پر تلفات‌ترین حمله به انتخابات افغانستان هم تلقی شده. ارشاد هنریار گزارش می‌دهد.