قضاوت درباره عملکرد گشت ارشاد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

قضاوت درباره عملکرد گشت ارشاد

کتک خوردن یک زن جوان از ماموران گشت ارشاد در یکی از پارک‌های تهران، واکنش رئیس قوه قضائیه را در پی داشته. صادق لاریجانی گفته از تصمیم نیروی انتظامی برای تعلیق مامور پلیسی که در این حادثه دست داشته تعجب کرده. آقای لاریجانی گفته نیروی انتظامی نباید عقب نشینی کند. از طرف دیگر، طیبه سیاوشی، رئیس فراکسیون زنان در مجلس ایران تلویحا گفته گشت ارشاد در عملکرد ۱۳ ساله خود موفق نبوده. باران عباسی گزارش می‌دهد.