مراسم چهلمین سالگرد کودتای هفت ثور در خانه نورمحمد ترکی
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چهلمین سالگرد کودتای هفت ثور، دیداری از خانه نورمحمد ترکی

پنجاه و سه سال پیش، اولین کنگره حزب دموکراتیک خلق افغانستان در خانه نور محمد ترکی در کابل برگزار شد. حزبی که با کودتای خونین هفت ثور در سال ۱۳۵۷ خورشیدی قدرت را در دست گرفت و نورمحمد ترکی رئیس دولت شد. با به قدرت رسیدن حزب خلق، دولت خانه ترکی را موزه کرد. این خانه در چند سال اخیر بار دیگر مکانی شده برای گردآمدن شماری از طرفداران و اعضای پیشین این حزب. ارشاد هنریار در چهلمین سالگرد کودتای هفت ثور به خانه نورمحمد ترکی در کارته چهارِ کابل رفته.