چرا زنان لبنان نقش پررنگی در سیاست ندارند
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چرا زنان لبنان نقش پررنگی در سیاست ندارند

یکشنبه آینده در لبنان انتخابات برگزار می‌شود. به دلیل ناآرامی‌ها، دوره چهارساله انتخابات تا ۹ سال تمدید شده بود. حدود هزار نامزد تلاش می‌کنند ۱۱۸ کرسی در پارلمان را به دست آورند. از جمله حدود صد زن. در طول چند روز آینده از حال و هوای انتخابات در لبنان گزارش‌هایی خواهیم داشت. در اولین گزارش، مهرداد فرهمند نگاهی انداخته به این موضوع که چرا با وجود آزادی‌های اجتماعی برای زنان، حضور آنها در سیاست پررنگ نیست.

موضوعات مرتبط