راز دانش: پیامدهای نوشیدن قهوه زیاد در دوره بارداری
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

راز دانش: پیامدهای نوشیدن قهوه زیاد در دوره بارداری

راز دانش، برنامۀ هفتگی سینا علی‌نژاد است. این برنامه هر یکشنبه از چشم‌انداز بامدادی پخش می‌شود.‏‏‏‏‏

در گزارش نخست این هفته می‌شنویم که شاید بد نباشد جراحان هم پیش از آغاز کار روزانه به نوعی خودشان را گرم کنند. بنا به پژوهشی تازه، نتیجۀ کار جراحان، در طول روز بهتر می‌شود. ‏

گزارشی هم داریم دربارۀ اثر نوشیدن قهوۀ زیاد در دورۀ بارداری.‏

و در نهایت به نتایج تازۀ رصدخانۀ فضایی گایا می‌رسیم که مسئولانش می‌گویند دریچۀ تازه‌ای را به روی کهکشان راه شیری باز کرده است.

چشم‌انداز بامدادی رادیو بی بی سی از ساعت ۷ تا ۹ بامداد هر روز بر روی این امواج و فرکانس‌های رادیویی و ماهواره‌ای پخش می‌شود.

برای شنیدن سایر مطالب رادیوی بی بی سی، به صفحه رادیو مراجعه کنید یا برنامه‌های ما را بر روی ساوند کلاود بشنوید.‏