کاندیداهای جوان چقدر در انتخابات لبنان شانس دارند؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کاندیداهای جوان چقدر در انتخابات لبنان شانس دارند؟

یک هفته دیگر مردم لبنان پای صندوق رای می‌روند تا نمایندگان مجلس را انتخاب کنند. انتخاباتی که برگزاری آن پنج سال به تعویق افتاده است. نظام سیاسی لبنان بر پایه تقسیم بندی مذهبی است و مجلس این کشور همواره در دست وابستگان رهبران سیاسی و مذهبی بوده. اما این بار، جوانانی که خود را مستقل معرفی می‌کنند وارد معرکه انتخابات شده‌اند. سوال اینجاست که رای دهندگان، جوانان کم تجربه را به سیاستمداران کهنه کار ترجیح می‌دهند؟ مهرداد فرهمند خبرنگارمان در بیروت؛ به دنبال پاسخ رفته.

موضوعات مرتبط