محمد جواد ظریف؛ قهرمان دیپلماسی یا دیپلمات دروغگو
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

محمد جواد ظریف؛ قهرمان دیپلماسی یا دیپلمات دروغگو

وزیر خارجه ایران با رسانه‌ها و موسسه‌های مطالعاتی غربی رابطه خوبی دارد. در نشست‌های زیادی شرکت می‌کند و به سوالات زیادی در مورد وضعیت ایران و رفتار جمهوری اسلامی در داخل کشور و منطقه و جهان پاسخ می‌دهد. این تعامل نزدیک با رسانه‌های غرب، چقدر بر تصویر محمد جواد ظریف در ایران تاثیر دارد؟ آیا اولویت برای یک دیپلمات، ارائه چهره ای مثبت از نظام ایران و بستن راه‌های انتقاد از کشور است یا بیان واقعیت‌هایی که ممکن است به ضرر نظام حاکم باشد؟ مهرزاد کهن روز گزارش می‌دهد.