"تایتانیک اتمی" سفرش را آغاز کرد
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

"تایتانیک اتمی" سفرش را آغاز کرد

منتقدانش به آن «چرنوبیل شناور» و «تایتانیک اتمی» لقب داده‌اند. یک کشتی ساخت روسیه که گفته می‌شود به اولین نیروگاه شناور هسته‌ای تبدیل خواهد شد. این کشتی سفرش را از سن پطرزبورگ آغاز کرد. شرکت مسئول پروژه می‌گوید کشتی امن است و می‌تواند انرژی مناطق دوردست را تامین کند. تیم آلمن گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط