مسدود شدن تلگرام در ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مسدود شدن تلگرام در ایران

خبر رسیده که تلگرام در ایران فیلتر شده. البته هنوز به طور کامل قطع نشده و برخی از مناطق تهران و شهرستان‌ها هنوز امکان استفاده از تلگرام را دارند. بستن تلگرام واکنش‌های گسترده‌ای در فضای مجازی ایجاد کرده. محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، که از صبح خبرهایی هم درباره احتمال کناره‌گیری او منتشر شد، گفته مسدودسازی تلگرام در ایران هم مثل روسیه بی دردسر نخواهد بود. مریم افشنگ گزارش می‌دهد.