#شما؛ مسدود شدن تلگرام در ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

#شما؛ مسدود شدن تلگرام در ایران

دیروز پس از چند هفته حدس و گمان مردم و اظهارات مسئولان درباره لزوم مسدود کردن تلگرام، دادسرای فرهنگ و رسانه تهران حکم فیلترینگ تلگرام را صادر کرد.

موضوعات مرتبط