دستگیری ده‌ها فعال کارگری در روز کارگر در ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دستگیری ده‌ها فعال کارگری در روز کارگر در ایران

در بسیاری از کشورهای جهان، کارگران، روز اول ماه مه یا روز جهانی کارگر را جشن می‌گیرند ومطالبات خود را مطرح می‌کنند. در ایران هم در تهران و هم شهرهای دیگر هزاران کارگر به وضعیت کاری و معیشتی خود اعتراض کردند. گزارش‌ها حاکی از دستگیری ده‌ها فعال کارگری و ضرب و شتم کارگران است. ژیار گل گزارش می‌دهد.