نگاهی به زندگی صابر تاجیک، شاعر سرشناس تاجیکستان
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

نگاهی به زندگی بازار صابر، شاعر سرشناس تاجیکستان

بازار صابر، شاعر سرشناس تاجیک، در ۷۹ سالگی در آمریکا درگذشت. او نزدیک بیست سال در آمریکا پناهنده سیاسی بود و سال ۲۰۱۳ به دوشنبه برگشت. در پنج سال آخر چند بار برای دیدار با فرزندان و نوه‌هایش به آمریکا ‌رفت. طی هفته‌های اخیر در بیمارستانی در شهر سیاتل آمریکا تحت مراقبت پزشکان بود. قرار است پیکر او به دوشنبه منتقل شود. خبرنگارمان سهراب ضیا نگاهی کرده به شخصیت و آثار بازار صابر.

موضوعات مرتبط