حال و هوای خیابان‌های لبنان در آستانه انتخابات
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حال و هوای خیابان‌های لبنان در آستانه انتخابات

چهار روز به انتخابات لبنان مانده، تبلیغات انتخاباتی داغتر شده. گذشته از نتیجه انتخابات، خیلی از ناظران منتظر آمار شمار شرکت کنندگان در انتخاباتند که می‌تواند محکی بر رضایت مردم از نظام سیاسی موجود باشد. خبرنگار ما مهرداد فرهمند سراغ دو نامزد انتخاباتی در لبنان رفته. یکی از خاندانی کهن و دیگری، تازه واردی به عالم سیاست.

موضوعات مرتبط