وعده دولت افغانستان برای حفظ امنیت خبرنگاران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

وعده دولت افغانستان برای حفظ امنیت خبرنگاران

در پی کشتار خبرنگاران در افغانستان، سازمان ملل متحد گفته که برای حفظ جان خبرنگاران افغان بیشتر تلاش می کند. دولت افغانستان گفته که به تامین امنیت خبرنگاران متعهد است اما از رسانه ها هم خواسته که به حفظ جان خبرنگاران توجه کنند. در یک ماه گذشته ۱۱ خبرنگار در افغانستان کشته شدند، از جمله احمد شاه، خبرنگار بی بی سی در خوست. اسماعیل شهامت، از کابل گزارش می‌دهد.