شاخ به شاخ شدن صدها گاو ماده برای تعیین ملکه
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

شاخ به شاخ شدن صدها گاو ماده برای تعیین ملکه

رقابت‌های ورزشی چند ماه آینده مانند تنیس ویمبلدون و جام جهانی فوتبال را فراموش کنید و نگاهی بیاندازید به این مسابقه سنگین وزن در کانتون وَلِه در سوئیس. نبرد میان گاوهای ماده پر ابهت. تیم آلمن به دیدن این مسابقه رفته.