زندگی در حويجه عراق شش ماه پس از آزادی از دست داعش
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

زندگی در حويجه عراق شش ماه پس از آزادی از دست داعش

عراق در حالى دارد براى انتخابات آماده مى‌شود که بخش‌هاى زیادى از این کشور در جریان چهار سال جنگ با داعش ویران شده، صدها هزار خانواده هم هنوز نتوانستند به خانه‌هایشان برگردند، وضعیتى که هم براى این انتخابات مشکل آفرین است. خبرنگارمان نفیسه کوهنورد و فیلم بردارش کرمانج هوشیار به حویجه سفر کرده‌اند که شش ماه قبل، از داعش پس گرفته شده اما زندگى در آن به حال عادى برنگشته.

موضوعات مرتبط