قدم‌های بعدی ایران در صورت تصمیم به خروج از برجام
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

قدم‌های بعدی ایران در صورت تصمیم به خروج از برجام

ایران تهدید کرده است که اگر آمریکا دوباره تحریم‌ها را به اجرا بگذارد ممکن است برنامه هسته‌ایش را از سر بگیرد. ایران برای این کار، چه مراحلی را باید طی کند؟ کسری ناجی در گزارشش از تصمیم سخت ایران می‌گوید.