تشییع جنازه بازار صابر، شاعر سرشناس تاجیک
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تشییع جنازه بازار صابر، شاعر سرشناس تاجیک

امروز جنازه بازار صابر، شاعر سرشناس تاجیک، در شهر دوشنبه به خاک سپرده شد. در مراسم تشییع جنازه او صدها تن شرکت داشتند. بازار صابر دو هفته پیش در یکی از بیمارستان‌های شهر سیاتل آمریکا درگذشت. او را درحومه شمال پایتخت تاجیکستان، به خاک سپردند. سهراب ضیا از شهر دوشنبه گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط