#شما؛ چه ائتلاف‌هایی در انتخابات پارلمانی عراق با هم رقابت کردند؟
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

#شما؛ چه ائتلاف‌هایی در انتخابات پارلمانی عراق با هم رقابت کردند؟

در اولین دوره انتخابات عراق بعد از شکست داعش، ائتلاف‌های مختلفی با هم رقابت کردند. برخی معتقدند این انتخابات عرصه‌ای برای سنجش میزان نفوذ کشورهای دیگر در عراق است.

موضوعات مرتبط