هشدار وزیر ارتباطات ایران درباره خطرات "مقاومت در برابر فیلترشکن‌ها"
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هشدار وزیر ارتباطات ایران درباره خطرات "مقاومت در برابر فیلترشکن‌ها"

وزیر ارتباطات و فن‌آوری در ایران می‌گوید کاربران شبکه‌های اجتماعی در برابر دستور قضایی مقاومت می‌کنند. آقای آذری جهرمی همچنین درباره خطرات فیلترشکن‌ها، هشدار داده، آنچه که او می‌گوید می‌تواند شهروندان و اطلاعاتشان را درخطر جدی قرار دهد. حدود دو هفته پیش دادسرای فرهنگ و رسانه تهران دستور مسدود کردن کامل پیامرسان تلگرام را صادر کرد؛ قوه قضاییه هشدار داد که تخلف از اجرای دستور مسدود کردن تلگرام مستوجب تعقیب کیفری خواهد بود. مریم افشنگ گزارش می‌دهد.