اعتصاب کامیون‌دارها در ایران
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اعتصاب کامیون‌دارها در ایران

اصفهان، قزوین، گیلان، فارس و هرمزگان؛ بعضی از استان‌هایی که کامیون دارهایش در آن دو روز است که در اعتصابند. اعتراض‌شان به شرایط بد اقتصادی، گران شدن لوازم یدکی و پایین بودن کرایه‌هاست. بر اساس گزارش‌ها، در بعضی از پمپ بنزین‌ها در شیراز و اصفهان، مردم از ترس کمبود بنزین، صف‌های طولانی تشکیل داده‌اند. اگر چه مقام‌های این دو استان گفته‌اند که مشکل حل شده و سوخت رسانی به حالت عادی برگشته. در ماه‌های اخیر اعتراض‌های معیشتی و اعتصاب‌های صنفی در ایران رو به افزایش بوده. با بازگشت تحریم‌ها، بعضی احتمال می‌دهند که مشکلات اقتصادی ایران بیشتر شود. مهرزاد کهن روز گزارش می‌دهد.