مهاجم بلژیک سابقه دار بوده
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مهاجم بلژیک سابقه دار بوده

وزیر کشور بلژیک می‌گوید مردی که دیروز دو افسر پلیس را کشت، سابقه‌دار بوده. بنجامین هرمن، دیروز دو پلیس زن و یک راننده را در یکی از خیابان‌‌های شهر لیژ با شلیک گلوله کشت. وزیر کشور می‌گوید، مهاجم یک شب قبل از حمله، یک همبندی سابقش را هم به قتل رسانده بود. باران عباسی گزارش می‌دهد.

موضوعات مرتبط