آمادگی اسپانیا برای پذیرفتن ششصد مهاجر
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

آمادگی اسپانیا برای پذیرفتن ششصد مهاجر

به دنبال سرباز زدن ایتالیا و مالت، از پذیرفتن ششصد مهاجر، که از آب‌های دریای مدیترانه نجات یافته‌اند، نخست وزیر اسپانیا از آمادگی کشورش برای پذیرفتن این مهاجران خبر داد. پیشتر، مقام‌های ایتالیا و مالت گفته بودند که این پناهجویان از آب‌های سرزمینی کشور مقابل نجات یافته‌اند و به همین دلیل، حاضر به پذیرفتن آنها نبودند. در میان پناهجویان این کشتی، کودکان و زنان باردار هم هستند. گزارش کرولاین ریگبی را ببینید.