پیشینه تنش در شبه جزیره کره
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پیشینه تنش در شبه جزیره کره

آمریکا و کره شمالی بیش از ۶۰ سال دشمنی دارند. دشمنی که از جنگ بین دو کره شروع شد و با حمایت آمریکا از کره جنوبی به جنگی خونین تبدیل شد. تا امروز پیمان صلحی بین دو کره برقرار نشده. هر چند برای گفتگوی صلح بین آمریکا و کره شمالی در گذشته تلاش‌های بی‌نتیجه‌ای شده. شهریار صیامی با استفاده از آرشیو بی‌بی‌سی نگاهی کرده به این تاریخ طولانی دشمنی که شاید این بار به دوستی تبدیل شود.