دختر ایرانی با سفر با موتورسیکلت به دور دنیا به آرزویش رسید
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

دختر ایرانی با سفر با موتورسیکلت به دور دنیا به آرزویش رسید

مارال یازرلو یک دختر ایرانیست که با موتورسیکلت در حال سفر به دور دنیاست. او تا حالا از بیش از پنجاه کشور گذشته و قصد دارد جاده‌های ایران را هم پشت سر بگذارد. مارال در لندن توقف کوتاهی داشت و با همکارم عاصفه برات گفت‌و‌گو کرد.