پایان مرحله اول سفر حسن روحانی به اروپا برای حفظ برجام
پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پایان مرحله اول سفر حسن روحانی به اروپا برای حفظ برجام

حسن روحانی، در ادامه سفر اروپایی‌اش عازم اتریش شده. جایی که قرار است وزیران خارجه اعضای باقی مانده برجام هم تا چند روز دیگر جمع شوند تا بلکه راهی برای ماندن در توافق هسته‌ای پیدا کنند. امروز حسن روحانی در سوئیس غیر مستقیم هشدار داد که اگر ایران نتواند نفت بفروشد، هیچ کشور دیگری هم نخواهد توانست نفت صادر کند. هشداری که بعضی آن را تهدیدی برای بستن تنگه هرمز توصیف کرده‌اند. سفر آقای روحانی تحت تاثیر خبر بازداشت یک دیپلمات ایرانی ساکن اتریش قرار گرفته، که متهم شده در یک توطئه ناموفق برای بمب‌گذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین نقش داشته. به گفته یکی از سخنگویان وزارت خارجه اتریش، این کشور به ایران اطلاع داده است که این دیپلمات به دلیل حکم جلب صادرشده در اروپا ظرف مدت ۴۸ ساعت از حقوق دیپلماتیک خود محروم خواهد شد. کسری ناجی گزارش می‌دهد.